Volvemos a organizar Bingo no CRC para socias e socios. A quen lle tocará?