Disfruta das instalacións

Aluguer das instalacións do CRC


Todos as socias e socios do CRC poderán facer uso das nosas instalacións e alugar diferentes espazos para eventos ou celebracións privadas.

Fai a túa reserva na conserxería do Círculo Recreativo Cultural.

CONDICIÓNS para o aluguer do Salón de Actos:

  • Poderase reservar cunha antelación máxima dun mes desde a data de celebración do evento.
  • Para alugar o espazo requerirase o permiso previo da Xunta Directiva.